rodo

Importer ryb i owoców morza Lux Fish – nasza technologia mrożenia

Sprawdzone dziaanie

Firmy zajmujce si hurtow dostaw ryb oraz firmy przetwórcze z caego wiata ju od wielu lat uywaj bardzo nowoczesnych i skutecznych programów bardzo szybkiego zamraania wikszych partii surowca (system ten nazywany jest szokowym). Obecnie wikszo statków poowowych (a take przetwórni i zakadów ldowych) wyposaonych jest w urzdzenia suce do mroenia t technik. Czas takiego dziaania zamyka si w granicach 12–24 godzin. Jest to szczególnie istotne w przypadku handlu rybami mroonymi ju na statku. owic czy to w Ameryce Poudniowej, czy na Dalekim Wschodzie, musimy mie moliwo zamroenia ryby ju na statku w celu zachowania ich wszystkich walorów. Ryby mroone w taki sposób zachowuj swoje wartoci odżywcze oraz doskonałe walory . Co wane, procesowi temu mona poddawa ryby pod rón postaci handlow (nawet ryby panierowane).

Proces mroenia importera ryb gboko mroonych i owoców morza


Jak powstają mrożone tusze i filety rybne – metody mrożenia ryb

Wyróniamy trzy podstawowe metody mroenia ryb:

1.Mroenie bezporednio na morzu

2.Mroenie na ldzie (zaraz po wyowieniu) – mroone s pojedyncze tusze – single frozen

3.Mroenie na ldzie – double frozen – mroenie podwójne – mroenie ryb w duych blokach, po dotarciu na miejsce przeznaczenia ryby s rozmraane i mroone po raz drugi, ju w mniejszych porcjach. Jest to metoda niesprzyjajca zachowaniu jakoci, wartoci odywczej czy smaku misa ryb.


Ryby mroone – jak wygldaj poszczególne sposoby mroenia?

Mroenie w blokach – w ten sposób powstaj cae ryby mroone, a take mroone filety rybne i mroone tusze rybne. Ryby w tym wypadku na pocztku ukadane s na tacach zrobionych z metalu, a potem umieszczane s na sprzcie, który zamraa przy –30 stopniach Celsjusza. Skutkiem caego procesu s tzw. bloki, których waga zaczyna si w okolicach 5 kg, a które mog osiga 30 i wicej. Ryby mroone w ten sposób mog zarówno znowu trafi do przetwórstwa przemysowego, jak i do sklepów.

Mroenie inteleaved – metoda, w wyniku której otrzymujemy mroone filety rybne (zdecydowanie rzadziej mroone tusze rybne). Technika ta polega na stopniowym oddzielaniu pojedynczych, umieszczanych warstw filetów specjalnymi przekadami zrobionymi z folii. Dziki temu ryby mroone nie maj prawa si sklei w czasie zamraania, a po dostawie moliwe jest pojedyncze wyjmowanie filetów z bloku.

Mroenie indywidualne (nazywane take IQF – Individually Quick Frozen) – w taki sposób mroone s przede wszystkim filety, konkretne elementy ryb, a take wicej warte drosze ryby w caoci. Metoda opiera si na pooeniu ryb na specjalnej tamie, która przesuwa si w tunelu mroniczym (temperatura okoo –40 stopni Celsjusza). Dziki temu otrzymamy pojedyncze ryby mroone, które s gotowe do sprzeday.

Bardzo du zalet ryb mroonych jest ich nieprzecitna trwao. W zalenoci od gatunku i sposobu przechowywania, ryby mroone mog si nadawa do spoycia nawet przez 2 lata. Nie jest to jednak oczywiste – warunkiem niezbdnym do uzyskania takiej trwaoci jest zabezpieczenie wszystkich ryb mroonych przed strat wody. Jedn z metod zapobiegajc jej utracie jest pakowanie w nieprzepuszczajce woskowane kartony lub foli. Jeeli chodzi np. o technik IQF, to wysychaniu tkanki misnej powinno zapobiec glazurowanie (proces, który polega na zanurzaniu ryb mroonych w wodzie lub zraszaniu filetów wod).

Jak dobrze rozmraa ryb?

Odpowiednio zamroone ryby mog by przechowywane przez dugi okres, a strata ich walorw smakowych bdzie niewielka. Naley pamita o gwnej zasadzie, e nie wolno przyspiesza naturalnego procesu odmraania np. uywajc do tego celu wrzcej wody. Kolejnym do powszechnym bdem jest odrywanie folii od ryb z du si, co powoduje niepotrzebne kruszenie si produktu. Nieprawidowe sposoby odmraania nie tylko wpywaj negatywnie na estetyk da, ale rwnie mog znaczco utrudnia przygotowanie potrawy. Ryby mroone poddane bardzo szybkiemu procesowi odmraania mog rozpada si w trakcie smaenia, szczeglnie odnosi si do delikatnych filetw.

Dobrym pomysem jest umieszczenie ryby na talerzu i wstawienie jej do lodwki. Dziki temu bdzie stopniowo si ogrzewa i, co wane, nie dojdzie wwczas do rozwoju szkodliwych bakterii. Naturaln elastyczno misa mona zachowa, dbajc o odpowiedni temperatur odmraania. Ryb mroonych lepiej nie zostawia na parapetach i w sonecznych miejscach. Warto jednak rwnie pamita, by po odmroeniu wytrze ryb np. rcznikiem papierowym. To pozwoli unikn niemiej niespodzianki w postaci zupy rybnej na patelni lub w piekarniku. Nie wszystkie rybie produkty wymagaj przestrzegania takich procedur. Panierowane filety czy kotlety rybne mona smay bezporednio po wyjciu z zamraalnika. W tym wypadku wane jest to, by olej by wczeniej dobrze rozgrzany.


bot
luxfish
LUX FISH
Al. Bohaterów Warszawy 31
70-340 Szczecin
tel.: 914624248
luxfish@luxfish.pl
©2022 Firma Luxfish: wieloletnie doświadczenie w branży, bogaty asortyment, wysoka jakość, sprawna i szybka obsługa Klienta, własne chłodnie, system kontroli HACCP.
Luxfish: import ryb, eksport ryb.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty!